ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು

By | October 8, 2014
ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು 
ಬರೆಯದೇ ಉಳಿದ ಪದಗಳು 
ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಲೇ ನಾಕು ಸಾಲು 
ವರ್ಣಿಸಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕಾಲು 

ಧರಿಸದೇ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು 
ಒಗೆಯದೇ ಹೋದ ಕಲೆಗಳು 
ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಲಿಯಲೇ ನಿನಗೊಂದು ಸೀರೆ 
ಬರೆದು ಅದರಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಯಳನೀರೆ 

ಹೊಡೆಯದೇ ಬಿದ್ದ ಏಟುಗಳು 
ತಿಳಿಯದೇ ಅದ ನೋವುಗಳು 
ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣವೆ 
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮೇಲು ಎಂದು ಸಾರೋಣವೆ 

ತಿಳಿಯದೇ ಊಹಿಸಿದ ಯೋಚನೆಗಳು 
ಯೋಚಿಸದೇ ನುಡಿದ ಬೈಗುಳಗಳು 
ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನ 
ಆ ನಗು ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಚಿನ್ನ!
See also  Face - alliteration

6 thoughts on “ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು

 1. Vidya Nagraj

  very nice feel in the poem . few things:

  1) first stanza last two lines astu connection gottagta illa.
  2)second stanza :" tampaada eLaneere " , idu salpa grey area nange . help me get your perspective.
  3) Last two stanzas . Just wonderfully written and Simple.

  Reply
 2. Anil Kulkarni

  1)A conversation between the poet and his significant other or partner. where he is trying to cool off an argument.
  2)tampaada eLaneere – Cool tender coconut. Perspective – The poet wants to cool or soothe his partner after a heated argument and he wants weave a saree which could soothen her mind.
  3) Thank you.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.