ನಿನ್ನ ಆಟ

By | July 24, 2014
ನಿನ್ನ ಆಟಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು 
ಅದ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಯಾರು 
ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ನಾವು 
ಕರೆಯದೇ ಬಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದು ಸಾವು 

ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಮರಣ 
ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜನನ 
ಬಲು ಕ್ರೂರವೆನಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟ 
ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿದೆ ಒಂದು ಪಾಠ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುಧ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೆ 
ಅದರೊಳಗೆ ಕಲ್ಮಶವ ಇಟ್ಟೆ 
ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ  
ನೀನೆ ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕನದು ನಿನದೆ ಪಾತ್ರ 

ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರು ನಾವು 
ನಿನ್ನನೇ ಜಪಿಸುವೆವು ಆದಾಗ ನೋವು 
ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗಳು ಹಲವಾರು 
ಈ ನಿನ್ನ ಆಟದ ಮುಂದಿನ ಬಲಿ ಇನ್ಯಾರು?

READ  Save Water, Save Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.